Hopp til hovedinnhold

Visma.net

Ett komplett affärssystem i molnet

Med Visma.net ERP kan du lägga din tid och dina resurser på rätt saker. Vi tar bort personalkrävande arbetsuppgifter genom att automatisera processer. Du behöver med andra ord inte längre hantera sådantsom systemet själv kan göra.

Visma.net är ett integrerat och komplett molnbaserat affärssystem, eller ERP. I lösningen inkluderas uppgraderingar, hög säkerhet samt färdiga moduler och licenser som enkelt kan skalas upp eller ner.

I ett ERP som Visma.net finns många möjligheter att automatisera processer och hantera komplexa bokföringsuppgifter, vilket frigör tid och resurser. Det innebär i sin tur att du kan fokusera på det som är viktigt: uppföljning, avvikelsehantering och förbättringar.

Varför ska du välja ett molnbaserat affärssystem?

En molnlösning som Visma.net gör på många sätt det dagliga arbetet enklare och mer kostnadseffektivt:

  • Låga investeringskostnader: Du behöver varken äga hård- eller mjukvara. Dessutom är systemet alltid uppdaterat.
  • Lägre utgifter och förutsägbara kostnader: Du betalar endast för de användare och moduler du behöver.
  • Flexibilitet: Systemet är enkelt att utöka eller skala ner när behoven förändras.
  • Säkerhet: Servrar, installationer och backup-rutiner hanteras på ett säkert sätt alla dagar på året.
  • Komplett affärssystem: Visma.net är ett fullvärdigt system för att hantera allt du behöver inom ekonomi, logistik och mycket mer.
  • Öppet API: Vi kan hjälpa din verksamhet att utveckla och anpassa sömlösa integrationer mellan affärssystemet och andra system. Vi har många partners och kan erbjuda färdiga integrationer.
Utan Visma.net och integrationer till övriga system hade vi inte klarat oss.
Elvira Eriksson

COO på Mockberg

Flexibelt affärssystem

Tack vare systemets flexibilitet kan många olika företag i varierande storlekar samt branscher hitta ett arbetssätt i Visma.net. För mindre bolag finns möjligheter till att växa i systemet samt uppfylla nya behov. Det kan vara allt från integrationer till externa system, valuta- och flerspråkhantering till uppsättning av koncernbolag. För företag som redan är väletablerade erbjuder Visma.net stöd för komplex hantering av de olika flödena.

Nyckelfunktioner i Ekonomi

Integrera ekonomiska processer och automatisera återkommande rutiner.

Automatisera din vardag

Kom ifrån manuella handpålägg och dubbelregistreringar.

Möjlighet till flerbolagshantering

Hantera flera bolag och affärsenheter direkt från Visma.net.

Ta beslut baserade på realtidsdata

Ta fram rapporter och skapa budgetar i OneStop Reporting.

Jobba digitalt

Jobba mobilt var du vill, när du vill.

Nyckelfunktioner i Lager & Logistik

Från lagerhantering till ett fullständigt och integrerat inköps- & försäljningsflöde.

Full kontroll på ditt lager

Försäljningskedjan i realtid med dashboards, nyckeltal och rapporter.

Optimera lagret

Optimera lagernivåer, kostnader och inköp.

ABC-kategorisering

Bättre lönsamhet med ABC-tester.

Kunderna i fokus

Ökad kundnöjdhet tack vare möjlighet till snabba åtgärder.

Visma Business – hög skalbarhet för lager och logistik

För större företag med behov av större djup och skalbarhet finns Vismas mer avancerade alternativt, Visma Business. Lösningen har en mer avancerad ekonomihantering och är särskilt anpassat till större företag inom lager och logistik.

Är du nyfiken på Visma.net? Fyll i formuläret så tar jag kontakt med dig

Johannes Halvarsson

Säljare, Göteborg

Läs mer om våra andra lösningar vi kan hjälpa dig med