Hopp til hovedinnhold

EnviroProcess optimerar både lagret och projekthanteringen med Visma Business

I denna film presenterar vi vår kund EnviroProcess och deras framgångsrika samarbete med oss på Cloud Connection.

Automatiseringarna har inte bara varit en tidsbesparing för EnviroProcess utan även en ekonomisk fördel

Innan implementationen av Visma Business var många av företagets processer manuella och krävde betydande tid och resurser. Ett exempel på detta var inköpsprocessen, där de tidigare använde Excel för att göra beställningar. Idag har denna process automatiserats. Även försäljningsprocessen mellan de olika bolagen inom koncernen sköttes manuellt, men den hanteras nu smidigt inifrån Visma Business.

En märkbar förändring är att alla företagets avdelningar, inklusive service, inköp och projekt, numera jobbar i Visma Business. Denna centralisering har resulterat i en ökad effektivitet, och användningen av Visma Business automatiseringsfunktioner har inte bara förbättrat arbetsflödena utan även ökat lönsamheten inom projekten.

Smidigare och snabbare koncernrapportering med OneStop Reporting (OSR)

EnviroProcess-koncernen har genomgått en stor förändring när det gäller sina processer för konsolidering och valutaomräkning. Tidigare var detta en manuell uppgift som utfördes i Excel och som var väldigt resurskrävande – för varje individuellt bolag skrevs resultaträkning ut i Excel och efterföljdes av ett omfattande arbete med att sammanställa siffrorna genom att klippa och klistra. Tack vare automatisering i rapporterings- och BI-verktyget Visma OneStop Reporting har detta arbete nu blivit betydligt mycket smidigare och mer effektivt.

Valutaomvandlingen sker numera helt per automatik

En viktig förändring är automatiseringen av valutaomvandling. Tidigare användes Excel för att manuellt räkna om resultaten från de olika bolagen till koncernvalutan SEK. Nu anges och sparas valutakurserna istället direkt i en tabell i OneStopReporting, vilket resulterar i automatisk valutaomvandling i rapporten. Detta sparar både tid och minskar risken för fel.

Enklare än någonsin att rapportera till moderbolaget i Tyskland

Koncernen har en gemensam kontoplan i samtliga bolag. På så sätt får man en enhetlig balans- och resultaträkning i hela koncernen, vilket gör det enklare att analysera och jämföra prestationer över olika enheter och ger ledningen en tydlig översikt.

Det tyska moderbolaget som äger EnviroProcess-koncernen har sina egna specifika krav och önskemål när det gäller finansiell rapportering. För att möta dessa krav och säkerställa att siffrorna presenteras enligt deras önskemål, genereras nu även enspecialbyggdkoncernkonsolideringsrapport automatiskt i OneStopReporting. 

Sammanfattningsvis har effektiviteten och säkerheten ökat markant i och med denna automatisering av hela koncernens rapporteringsprocess. 

Det täta samarbetet vi haft med Cloud Connection har varit mycket bra. De gånger vi har velat utveckla systemet eller förstå vad vi har haft möjligheten att göra i SuperOffice, så har ni alltid varit där.
Gard Brunsell

Sälj- och Marknadsdirektör i Norden på Protan Entreprenad

Nyfiken på hur våra lösningar kan passa din verksamhet? Hör av dig idag för ett förutsättningslöst möte!

Silvia Ko

Marknadsansvarig, Stockholm