Hopp til hovedinnhold

Vad är lagerhantering?

Lagerhantering handlar om att effektivt hantera och kontrollera lagerflödena inom en organisation. Det innefattar processer som inköp, lagerhållning, övervakning och distribution av varor. Målet med lagerhantering är att säkerställa att rätt mängd varor finns tillgängliga vid rätt tidpunkt, samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Verktyg för lagerhantering


Det finns mjukvarubaserade verktyg som hjälper dig att underlätta din lagerhantering. Ett lagerhanteringssystem hjälper till att kontrollera, övervaka och optimera processerna för lager och distribution. Systemet används för att optimera lagerhållningen genom att hålla koll på material, varor och produkter – på så vis kan minimera risken för en lagerhållning som är för hög eller för låg.

Skapa ett bättre arbetsflöde i er lagerhantering

Genom att använda program för lagerhantering går det att förbättra arbetsflödena för företag inom alla branscher, oavsett marknad, som har ett lager med varor. Med ett sådant system på plats kan företag dra nytta av flera fördelar:

 • Effektivitet: Snabbare och mer exakt lageruppföljning.
 • Kostnadsbesparing: Minskar risken för att ha för hög eller för låg lagerhållning.
 • Ökad produktivitet: Automatiserade processer minskar manuellt arbete.
 • Bättre kundservice: Snabbare leveranstider och färre felaktiga leveranser.

Olika program för lagerhantering

Det finns olika tillgängliga system och program för lagerhantering. Beroende på företagets behov, storlek och bransch finns det olika program som lämpar sig bäst. Valet av rätt verktyg kan ha en betydande inverkan på ett företags effektivitet, kundnöjdhet och lönsamhet. För att välja rätt program för lagerhantering behöver man ofta göra en balansgång mellan aspekter som funktioner, kostnad, användarvänlighet och integrationsmöjligheter.

Specialiserade vs. allmänna system

Vissa program för lagerhantering är specialiserade för specifika branscher eller typer av varor. Ett system för exempelvis en livsmedelsdistributör kan ha funktioner för att spåra bäst-före-datum, medan ett system för en kläddistributör kan fokusera på storlekar och färger. Å andra sidan finns det allmänna system för lagerhållning som är flexibla nog att användas i en mängd olika branscher.

Molnbaserade vs. lokala system

Många moderna system för lagerhållning är molnbaserade, vilket innebär att all data och programvara lagras på externa servrar som kan nås varifrån som helst med enbart internetåtkomst. Dessa system kan erbjuda fördelar som lägre uppstartskostnader, skalbarhet och möjligheten att komma åt systemet varifrån som helst. Traditionella lokala system, å andra sidan, installeras och körs på företagets egna servrar och datorer.

Integrationsmöjligheter

Lagerhantering blir än mer effektivt när systemet får full kraft genom integrering med andra affärssystem, likväl bokföring, e-handel och CRM-system. Dessa system erbjuder en helhetslösning där lagerhantering är tätt sammankopplad med andra affärsprocesser – en integration kan automatisera många processer och ge en mer sammanhängande vy av verksamheten. Bland fördelarna med ett integrerbart system finns bland annat:

 • Helhetsvy: Eftersom systemet är integrerat med andra affärsprocesser, kan användare få en bra överblick av hela företagets verksamhet. Detta inkluderar inte bara lagerstatus, utan även försäljning, inköp, ekonomi och andra relevanta data.
 • Automatisering av processer: Integrerbara system för lagerhållning kan automatisera många av de rutinmässiga uppgifterna inom lagerhantering. Till exempel: när en försäljningsorder läggs kan systemet automatiskt uppdatera lagerstatus och även initiera inköpsorder om lagernivåerna når under en viss gräns.
 • Realtidsuppdateringar: Eftersom all information är centraliserad, uppdateras data i realtid. Detta innebär att alla avdelningar alltid har tillgång till den senaste informationen, vilket minimerar risken för fel och missförstånd.
 • Skalbarhet: Många integrerade program är modulbaserade, vilket innebär att företag kan välja vilka funktioner de behöver och skala upp eller ner efter behov.
 • Förenklad rapportering: Med all data samlad på ett ställe blir det enklare att generera rapporter och analyser. Detta kan hjälpa företagsledare att fatta informerade beslut baserade på aktuell och korrekt information.
 • Kostnadseffektivitet: På lång sikt är det möjligt att spara pengar genom ökad effektivitet, minskade fel och bättre resursutnyttjande.
 • Integration med andra system: Många integrerade system erbjuder API:er eller andra integrationsverktyg som gör det möjligt att koppla samman dem med andra system.

Användarvänlighet och utbildning

Ett system kan ha alla funktioner i världen, men om det är svårt att använda eller kräver omfattande utbildning kan det bli en belastning snarare än en tillgång. Därför är det viktigt att överväga användarvänlighet och tillgänglig support när man väljer ett program för lagerhantering. På Cloud Connection ser vi till att systemet integreras, att personalen förstår och kan använda systemet, samt finns tillgängliga för support.

Ensamstående system

Ett ensamstående lagerhanteringssystem fokuserar enbart på lagerprocesser. De är ofta lämpliga för mindre företag eller organisationer som har specifika behov kring lagerhantering.

Här är några viktiga aspekter av ensamstående lagersystem:

 • Specialisering: Dessa system är ofta skräddarsydda för att hantera lagerrelaterade uppgifter. De kan vara särskilt användbara för företag med unika lagerbehov som inte nödvändigtvis passar in i en större ERP-lösning.
 • Flexibilitet: Eftersom de är fristående, kan dessa system ofta anpassas lättare än större integrerade system. Detta kan vara särskilt värdefullt för små och medelstora företag som behöver en lösning som kan växa med dem.
 • Snabb implementering: Utan behovet av att integrera med andra affärsprocesser kan ensamstående system ofta implementeras snabbare än integrerade system.
 • Kostnadseffektivitet: För företag som endast behöver en lösning för lagerhantering kan ensamstående system vara ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med att investera i ett större ERP-system.
 • Användarvänlighet: Många ensamstående lösningar är designade med användarvänlighet i åtanke, vilket gör dem enklare att lära sig och använda, särskilt för personal som kanske inte är bekant med mer komplexa affärssystem.
 • Integration med andra verktyg: Även om de är fristående, erbjuder många ensamstående system för lagerhållning möjligheten att integrera med andra verktyg eller plattformar, såsom e-handelswebbplatser, bokföringssystem eller fraktlösningar.

Så funkar ett program för lagerhantering

Ett program för lagerhantering är nyckeln till en effektiv och smidig försörjningskedja, men hur fungerar det egentligen? Vi tar en närmare titt på allt från mottagning av varor till leverans ut mot kund.

Ingående logistik

Ingående logistik handlar om de processer som involverar mottagning, hantering och lagring av råmaterial, komponenter och färdiga produkter som anländer till ett företags lager eller produktionsanläggning. Ett välorganiserat system kan ge vägledning om var varje produkt bäst lagras, baserat på dess omsättningshastighet, storlek, vikt och andra relevanta faktorer.

Med en effektiv lagerrotation går det att se till att produkter med kort hållbarhet används först och säkerställer att de inte behöver slängas på grund av de har hunnit bli dåliga. Genom att noggrann hantering av sin ingående logistik kan företag säkra en smidig och effektiv försörjningskedja, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och minskade kostnader.

Utgående logistik

Utgående logistik fokuserar på de processer som involverar lagring, plockning, packning och distribution av produkter från ett företags lager till slutkunden. Det är den del av logistikkedjan som hanterar varornas rörelse från lagret till leveranspunkten, oavsett om det är till en detaljhandelsbutik eller till ett kunds hem. Ett effektivt hanterat utgående logistiksystem säkerställer att kunderna får sina beställningar i rätt tid, i rätt skick och på det mest kostnadseffektiva sättet.

När en kund lägger en beställning, påbörjas orderplockning. Den här processen behöver vara noggrant organiserad för att minimera fel och öka effektiviteten. Dessutom är kommunikationen med kunden avgörande. Kunderna bör informeras om förväntad leveranstid, eventuella förseningar och, i vissa fall, kunna spåra sin leverans i realtid. Genom att säkerställa en smidig och effektiv utgående logistik kan företag inte bara minska sina interna kostnader utan också öka kundnöjdheten.

Intralogistik

Intralogistik handlar om optimering, automatisering och styrning av alla rörelser internt inom lagret – från när produkterna anländer till lagret till dess att de skickas ut. Intralogistik kan hjälpa till med att optimera lagerlayout, plockvägar och lagerrotation. Detta omfattar inte bara transporten av varor inom ett lager eller en produktionsanläggning, utan även de processer och system som stöder denna rörelse, såsom lagersystem, automatiserade transportsystem och informationsflöden.

Syftet med intralogistik handlar om att tillgodose behovet av att flytta varor på ett effektivt sätt inom en anläggning. Detta kan innebära flytt av råmaterial till produktionslinjer, transport av halvfabrikat mellan olika produktionssteg eller flytt av färdiga produkter till lagringsområden eller lastkajer. Teknologi spelar en avgörande roll inom intralogistik. Moderna lager kan använda sig av automatiserade lagersystem, robotar och självstyrande fordon för att snabba på och effektivisera interna transporter. Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte!

Önskar du hjälp med att effektivisera din lagerhantering?

Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte!