Hopp til hovedinnhold

Vad är ett affärssystem?

Vad är ett affärssystem?

Ett affärssystem är en digital lösning som integrerar olika affärsprocesser inom ett företag, från ekonomi till kundrelationer. Genom att centralisera data och automatisera rutinuppgifter hjälper affärssystem företag att vara mer effektiva och fatta välgrundade beslut.

ERP – affärssystem för stora företag

Affärssystem kallas ibland även för ERP eller ERP-system. Förkortningen betyder Enterprise resource planning, det vill säga resursplanering för större företag. Syftet med ett affärssystem är att underlätta hantering av processer och organisering hos större företag och verksamheter. Genom automatiserade flöden och integrationer med andra system kan affärssystem skapa möjligheter av optimering och effektiviseringen av verksamheten.

Skillnad på affärssystem & ekonomisystem

Både affärssystem och ekonomisystem hanterar ekonomiska aspekter av ett företag, men affärssystem går ett steg längre genom att integrera andra affärsfunktioner såsom HR, försäljning och lagerhantering. Ekonomisystem fokuserar främst på bokföring, fakturering och andra finansiella uppgifter.

Olika affärssystem

Det finns framför allt fyra olika affärssystem; molnbaserade, lokalt installerade (on-premise), standardiserade och branschspecifika affärssystem. Nedan kommer en beskrivning på de olika typerna men önskar du läsa en djupare beskrivning på skillnaden mellan molnbaserat och on-premise kan du göra det här.

Molnbaserade

Ett molnbaserat affärssystem är värd på en molnserver. Detta ger användarna möjlighet till åtkomst av systemet med endast internetanslutning, var de än befinner sig. Molnbaserade affärssystem är skalbara, uppdateras regelbundet och minimerar behovet av fysisk lagring. Det anses också vara säkrare att lagra data i molnet än lokalt.

Lokalt installerade (on-premise)

On-premise-system finns installerade lokalt på en dator. Dessa kan erbjuda många anpassningsmöjligheter, men har ofta högre initiala kostnader och kräver i regel mer underhåll. En nackdel med att ha ett lokalt installerat affärssystem är att en användare ofta är låst till att logga in från en enhet. Det innebär att all data riskerar att gå förlorad om datorn skulle krascha eller komma bort.

Standardiserade

Standardiserade affärssystem är generella utan någon anpassning eller hänsyn till någon specifik bransch. För att anpassa ett standardiserat affärssystem utefter särskilda behov krävs integrering av externa system.

Branschspecifika

Branschspecifika affärssystem är designade för att möta behoven i en specifik bransch. Detta är ofta en fördel då systemet innehåller de funktioner och verktyg som möter branschens specifika utmaningar och krav.

Funktioner i affärssystem

Ett affärssystem kan innehålla verktyg och funktioner för hantering av flera viktiga delar i en organisation. Några av dem är:

 • Ekonomihantering.
 • Finansrapporter och redovisning.
 • CRM.
 • Projekthantering.
 • HR/löneadministration.
 • Lager och logistik.
 • Orderhantering.
 • Inköp.

Faktorer som påverkar kostnaden

Ett lokalt installerat on-premise-system har ofta en initialt högre engångskostnad, medan ett molnbaserat har löpande kostnader. Men det finns fler faktorer som påverkar kostnaden för att ha ett affärssystem.

Påverkas av:

 • Antal program.
 • Antal användare och licenser per program.
 • Antal integrerade system.
 • Eventuella anpassningar..
 • Supportkostnader.

Våra affärssystem

Vi erbjuder flera affärssystem, lämpliga för allt både små, medelstora och stora företag.

Visma.net

Visma.net är en molnbaserad lösning som kan hjälpa medelstora till stora företag med funktioner såsom finansiell hantering, inköp, försäljning, lagerhantering och projektledning. Tack vare att det är molnbaserat kan användare komma åt systemet var som helst.

Visma Business

Visma Business är ett omfattande affärssystem som kan anpassas för att möta olika företags unika behov. Systemet kombinerar redovisnings- och ekonomifunktioner med verktyg för kundrelationer, lagerhantering och mer. Systemet är skalbart och lämpligt för både små och stora företag.

Business NXT

Business NXT är egentligen Visma Business i molnet, alltså en molnbaserad plattform designad för att stödja företagstillväxt. Plattformen kombinerar avancerade analysverktyg med funktioner för automatisering.

Upptäck våra affärssystem eller ta kontakt med oss för en kostnadsfri demo i våra olika systemlösningar!