Hopp til hovedinnhold

ERP-system effektiviserar verksamheten

För att företag med många avdelningar eller verksamhetsområden ska kunna styras och administreras effektivt krävs ett centralt system som möjliggör informationssamordning och integration av alla verksamhetens delar. Genom att integrera alla delar i ett ERP-system skapas en helhetsbild som möjliggör för företaget att optimera och effektivisera sin verksamhet.

Vad är ERP?


ERP står för Enterprise Resource Planning och är ett affärssystem i form av programvara som används för resursplanering för större företag. Programvaran underlättar för större företag och verksamheter att organisera och hantera sina processer på ett effektivt sätt, med automatiserade flöden och integrationer med andra system.

Begreppet kan även syfta på själva aktiviteten att resursplanera. Termen myntades på 1990-talet som en utveckling av tidigare modeller för resurshantering – dagens ERP-system är sofistikerade och innehåller funktioner för allt från finans- till HR-hantering. Tack vare integrationen av alla planeringsfunktioner i ett enda system blir det lättare att få en helhetsbild av sin verksamhet. Detta, i sin tur, öppnar dörrar för optimering av processer och skapar ett mer välgrundat underlag för beslutsfattande.

I dag används det av alla typer av organisationer och branscher. Systemen hjälper både stora och små företag att styras och administreras på ett effektivt sätt – det är ett verktyg som gör att företagen kan möta kundernas krav på snabb och effektiv leverans.

Läs också: Vad är ett affärssystem?

Skapar överblick och struktur

Du kan maximera effektivitet och automatisering genom att integrera och få alla system och verksamhetsområden att samverka i ett enda övergripande system. En bra överblick skapar förutsättningar för att öka produktiviteten och gör verksamheten redo att växa.

Med allt i ett och samma system kan företag hantera stora mängder data och information på ett strukturerat sätt. Detta underlättar beslutsfattande och ger ledningen en helhetsbild över företagets verksamhet. Dessutom effektiviseras arbetsprocesserna inom företaget genom att integrera de olika delarna av verksamheten och automatisera flödena mellan dem. Resultatet blir minskade ledtider och ökad produktivitet – i förlängningen leder det till bättre ekonomiska resultat.

Vi säkerställer optimal implementering

Att implementera ett ERP-system är en stor investering som kräver tid och resurser. Det är därför viktigt att noggrant utvärdera vilket system som passar företagets behov och att ha en tydlig plan för implementeringen. Det finns flera system på marknaden och på Cloud Connection hjälper vi dig att välja det som passar er verksamhet samt implementera det för att ge er de funktioner som ni önskar. Läs mer om Visma.net ERP, Business NXT och Visma Business, tre av våra kraftfulla lösningar för resursplanering som skapar överblick och struktur.

5 fördelar med molnbaserat ERP

Alltfler IT-lösningar blir molnbaserade. Att ha en Cloud-lösning innebär att systemet är tillgängligt överallt och alltid hålls uppdaterat till den senaste versionen. Här är fem fördelar med att ha systemet i molnet:

  1. Flexibilitet: Du får möjlighet att anpassa det efter behov och utveckla funktioner för din verksamhet.
  2. Tillgänglighet: I molnet kan du komma åt systemet för resursplanering från vilken plats som helst, så länge du har en internetuppkoppling.
  3. Kostnadseffektivitet: Ett molnbaserat system är ofta billigare att implementera och underhålla jämfört med annan traditionell programvara, eftersom du inte behöver köpa in egen hårdvara eller betala för uppdateringar och underhåll.
  4. Säkerhet: Det kommer med hög säkerhet och automatiska backup-funktioner, vilket minskar risken för dataförlust.
  5. Skalbarhet: Du kan enkelt anpassa systemet efter ökade eller minskade behov, vilket gör det lättare för företag att växa eller minska i storlek utan att behöva byta system.

Förbättra kundrelationerna

I användning tillsammans med ert CRM-system skapas en kraftfull kombination för att förbättra kundrelationer och affärsprocesser. ERP-systemet hanterar och optimerar interna affärsprocesser som produktion, logistik och finans, medan CRM fokuserar på att hantera kundinteraktioner, försäljning och marknadsföringsinsatser. Genom att integrera dessa två system kan ni som företag säkerställa att viktig kundinformation finns tillgänglig över alla avdelningar. Det lägger grunden till mer samordnade och effektiva arbetsflöden.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar för affärssystem och kundhantering.