Hopp til hovedinnhold

Vad är ERP och varför behöver du ett?

ERP-system

För att företag med många avdelningar eller verksamhetsområden ska kunna styras och administreras effektivt krävs ett centralt system som möjliggör informationssamordning och integration av alla verksamhetens delar. Genom att integrera alla delar i ett ERP-system skapas en helhetsbild som möjliggör för företaget att optimera och effektivisera sin verksamhet.

Vad är ERP?

ERP står för Enterprise Resource Planning, resursplanering för större företag, och är den internationella termer för vad vi på ren svenska kallar affärssystem. Ett ERP eller affärssystem är en typ av programvara som underlättar för större företag och verksamheter att organisera och hantera sina processer på ett effektivt sätt, med automatiserade flöden och integrationer med andra system.

ERP kan även syfta på själva aktiviteten att resursplanera, där ett ERP-system är ett verktyg för att underlätta denna process. Termen myntades på 1990-talet som en utveckling av tidigare modeller för resurshantering, och dagens ERP-systemen är sofistikerade och innehåller funktioner för allt från finans- till HR-hantering. Genom att integrera alla planeringsfunktioner i ett enda system kan företagen få en helhetsbild av sin verksamhet, vilket möjliggör optimering av alla processer och att man kan fatta bättre beslut.

Idag används ERP-system i alla typer av företag och inom många olika branscher. Dessa affärssystem är avgörande för att både stora och små företag ska kunna styras och administreras på ett effektivt sätt, och för att de ska kunna möta kundernas krav på snabbhet och effektivitet.

Varför behöver du ett ERP-system?

Med ett väl fungerande system för ERP får du alla system och verksamhetsområden att samverka i ett övergripande system, integrerade för maximal effektivitet och automatisering. Få överblick i ett och samma system, öka produktiviteten och gör verksamheten redo att växa.

Genom att använda ett ERP-system kan företag hantera stora mängder data och information på ett strukturerat sätt. Detta underlättar beslutsfattande och ger ledningen en helhetsbild över företagets verksamhet. Dessutom effektiviserar en sådan lösning arbetsprocesserna inom företaget genom att integrera de olika delarna av verksamheten och automatisera flödena mellan dem. Detta minskar ledtiderna och ökar produktiviteten, vilket i sin tur leder till bättre ekonomiska resultat.

Välj ett ERP för din verksamhet

Att implementera ett ERP-system är en stor investering som kräver tid och resurser. Det är därför viktigt att noggrant utvärdera vilket system som passar företagets behov och att ha en tydlig plan för implementeringen. För verksamheter som söker att öka sin effektivitet och överblick över sin verksamhet är ett ERP-system en investering som kan visa sig vara mycket lönsam i längden.

Det finns många ERP-system på marknaden, och hos Cloud Connection hjälper vi dig att hitta rätt, och att implementera alla verktyg i din verksamhet. Läs mer om Visma.net ERP, Business NXT och Visma Business, tre av våra kraftfulla ERP-lösningar.

5 fördelar med molnbaserat ERP

Alltfler IT-lösningar blir molnbaserade, så även ERP-system. Att ha en Cloud-lösning innebär att systemet är tillgängligt överallt och alltid hålls uppdaterat till senaste version. Ett molnbaserat ERP har många fördelar:

  1. Flexibilitet: Ett molnbaserat ERP ger dig möjlighet att anpassa systemet efter behov och utveckla funktioner för din verksamhet.
  2. Tillgänglighet: I molnet har du tillgång till ditt ERP-system från vilken plats som helst, så länge du har en internetuppkoppling.
  3. Kostnadseffektivitet: Ett molnbaserat ERP-system är ofta billigare att implementera och underhålla jämfört med traditionella system, eftersom du inte behöver köpa in egen hårdvara eller betala för uppdateringar och underhåll.
  4. Säkerhet: Molnbaserade ERP-system har ofta hög säkerhet och automatiska backup-funktioner, vilket minskar risken för dataförlust.
  5. Skalbarhet: Med molnbaserade ERP-system kan du enkelt anpassa systemet efter ökade eller minskade behov, vilket gör det lättare för företag att växa eller minska i storlek utan att behöva byta system.

ERP och CRM i harmoni

För många företag är hantering av interna processer och data bara halva arbetet, och det är minst lika viktigt med en effektiv kundhantering. Genom att integrera ett system för CRM (Customer Relationship Management) med ERP-systemet kan företaget skapa en smidigare och mer effektiv verksamhet. CRM fokuserar på att hantera försäljning, marknadsföring och kundrelationer, medan ERP hanterar de interna processerna. Genom att integrera dessa två system kan företaget skapa en sömlös och helhetsbild av verksamheten, vilket i sin tur kan öka produktiviteten och förbättra kundrelationerna.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra lösningar för affärssystem och kundhantering.