Hopp til hovedinnhold

OneStop Reporting

Med OneStop Reporting har du skräddarsydda rapporter, analyser och budget i molnet.

Ta beslut baserade på realtidsdata

OneStop Reporting (OSR) är ett kraftfullt rapportverktyg som ger dig tillgång till realtidsdata i molnet. Här kan du bygga egna rapporter, koncernkonsolidera, analysera din data samt skapa budget och prognoser. Dela sedan enkelt med dig av insikterna med kollegor och andra nyckelpersoner.

Integrationen mot ert affärssystem tillåter OneStop Reporting att alltid hämta upp den senaste informationen. Varje medarbetare kan sedan skapa egna rapporter för att få en djupare förståelse för sitt specifika affärsområde. Det har aldrig varit enklare att få överblick över hur verksamheten går.

En del av ditt affärssystem

Rapportering: Visualiserar din data i realtid.

Budgetering och prognoser: Data skjuts in i ditt affärssystem utan mellanlagring. Du slipper klippa och klistra mellan olika dokument och system. I OneStop Reporting kan du även tilldela uppgifter till dina kollegor, kontrollera processer och godkänna budgeterna.

Distribution: Bestäm när och vem som ska ta emot en viss rapport eller rapportpaket. Genom schemaläggning kan systemet sköta detta automatiskt, oavsett om du vill att distributionen ska ske varje månad, vecka eller timme.

Skräddarsy dina egna rapporter

Det följer med ett antal standardrapporter i rapporteringsportalen. Dessa kan du använda precis som de är, som mall alternativt bygga helt egna från grunden. Du kan även skapa koncernrapporter där flera företag kan slås ihop i en och samma rapport.

Baserat på Excel

OneStop Reporting är byggt utifrån Excel och funktionaliteten är simpel "drag-and-drop".

Du bygger rapporterna utifrån önskat utseende. Du kan även lägga till er logotyp, byta teckensnitt och färger. Med dessa möjligheter kan du anpassa rapporterna efter ditt företags varumärke.

Önskar du en kostnadsfri demo i OSR?

En fullständig budgetprocess på webben

Om du är administratör för budgeteringen på företaget vet du hur tidskrävande det är att samla in budgetdata från flera källor/avdelningar. Du kanske till och med sitter med en copy paste-process i flera lokala Excel-filer? OneStop Reporting erbjuder en komplett budgetlösning på webben, integrerad med data från ditt ekonomisystem. Alla budgetformulär är i realtid. Det innebär att du alltid har både färsk och historisk data i budgetformulären.

Under budgeteringen har du tillgång till stödfunktioner som fördelningsnycklar, procentbaserade beräkningar och historiska värden. Dessutom går det att specificera budgetposterna ytterligare via linjespecifikationer.

Genom arbetsflödesprogrammet i OneStop Reporting får du full kontroll över hela budgetprocessen. Du kan hantera och tilldela andra slutanvändare uppgifter, följa deras status i budgetarbetet, få meddelanden när slutanvändarna har slutfört sin budgetering och godkänna den färdiga budgeten. Dessutom finns det en inbyggd aktivitetslogg som du kan använda för att kommunicera med de olika slutanvändarna. Detta gör budgetprocessen enkel och okomplicerad.

Analys

I OneStop Reporting får du beslutsunderlag som hjälper dig att ta strategiska beslut. Med skräddarsydda rapporter och budgetar får du ett gediget beslutsunderlag, baserat på relevanta siffror och fakta i realtid.

 • Ad-hoc verktyg för användarfrågor.
 • Användaranpassad behörighetsinformation.
 • Drill-down på transaktionsnivå.
 • Enkel dashboard-design med drag and drop-teknik.
 • Bibliotek av dashboard-element.
 • Lagring av egna komponenter och dashboards för användaren.
 • Distribution till mobila enheter.

Rapporter

Utöver en uppsättning standardrapporter ger OneStop Reporting dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor. Du kan borra dig ned i rapporterna ända ned på transaktionsnivå med möjlighet att se bilagor.

Alla rapporter kan dessutom helautomatiseras. Du väljer vilken rapportmall som ska användas, vilket företag rapporten ska köras för, vem den ska till samt när den ska köras och publiceras – varje vecka, varje månad, varje timme och till en eller flera mottagare samtidigt.

 • Fri design av alla typer av rapporter i Excel-gränssnitt.
 • 100 % integrerat med underliggande datakällor.
 • All rapportering direkt på källdata.
 • Kombination av OneStop Reporting och Excel ger dig ett mycket avancerat och flexibelt verktyg som är enkelt att använda.
 • Drill-down på transaktionsnivå i rapporterna.
 • Multi company-rapportering/konsolidering.
 • Automatisk publicering av rapporter baserat på distributionslistor.
 • Aktiv rapportkörning ute i organisation via Excel eller webb.
 • Avancerad behörighetskontroll.

Rapport för inköparna

En inköpare behöver ha bra koll på produkternas rörelser för att kunna behålla en optimal lageromsättning. De vill kunna se vilka artiklar som är mest lönsamma för att förstå vilka produkter som ska prioriteras vid påfyllning. Man vill även ha koll på vilka produkter man inte ska investera för mycket i.

I OneStop Reporting kan du exempelvis kombinera lageromsättning, försäljningsdata samt lönsamhet i en och samma rapport, vilket förenklar uppföljningsarbetet. En rapport kan även utgå ifrån inköpsordrar, inleveranser och leverantörsfakturor för att få fram ett fullständigt underlag och nyckeltal som till exempel leveransprecision och inköpstrender.

Rapport för säljarna

One Stop Reporting kan ge säljarna visuella rapporter med dashboard och tydliga trender. Det går även att anpassa för varje enskild säljare alternativt för en hel avdelning för att underlätta uppföljning mot de individuella/gemensamma målen.

Nyfiken på OneStop Reporting? Fyll i formuläret så tar jag kontakt med dig

Anders Eriksson

Säljare, Hela Sverige

010-173 61 02

Frågor & svar

Läs mer om våra andra lösningar vi kan hjälpa dig med