Hopp til hovedinnhold

Klimatrapportering

Genom bara några enkla knapptryckningar kan du snabbt få en översikt över ditt företags klimatpåverkan direkt i Visma.net.

Automatisk klimatrapportering och hållbarhetsredovisning

Med en ökande betoning på klimatrapportering och hållbarhetsredovisning blir det allt viktigare för företag att vara medvetna om sin klimatpåverkan. Genom några enkla knapptryckningar i affärssystemet Visma.net kan du snabbt få en överblick över ditt företags klimatavtryck. Du kan också jämföra ert företag med andra liknande företag och fördjupa dig i de områden som har störst påverkan.

Med automatiserade rapporter om företagets klimatpåverkan kan ni kontinuerligt beräkna och övervaka ert klimatavtryck. Ni får tydligt och lättillgängligt underlag samt verktyg för att minska er påverkan och arbeta mot uppsatta mål. Allt baseras på redovisningsdata som redan finns tillgänglig i Visma.net.

Effektiv övervakning av företagets klimatavtryck med automatiserade rapporter

  • Lättanvänt verktyg och lättolkade rapporter.
  • Transparens i företagets miljöarbete.
  • Agera och förändra snabbt och effektivt.
  • Jämförelser med andra företag i samma bransch.
  • Rekommendationer för att minska företagets klimatavtryck.
  • Hantera klimatkompensering.
  • Underlag för hållbarhetsredovisning.

Nyfiken på klimatrapportering i Visma.net? Fyll i formuläret så tar jag kontakt med dig

Andreas Styrnell

Konsult ERP, Göteborg

Läs mer om våra andra lösningar vi kan hjälpa dig med