Hopp til hovedinnhold

Visma AutoPay

Visma AutoPay är en automatisk bankintegration för säkrare in- och utbetalningar.

Automatisk banktransaktion med AutoPay från Visma

AutoPay från Visma möjliggör automatisk banktransaktion för en smidigare hantering av in- och utbetalningar mot din affärsbank. Genom att automatisera flödet av inkommande och utgående betalningar blir det möjligt för dig att hantera transaktioner direkt från det system du använder för bokföring – utan att behöva logga in på bankens webbplats. Det både sparar tid och reducerar risken för den mänskliga faktorn. Visma AutoPay är molnbaserad och hjälper företag att förbättra sin finansiella effektivitet, minska risken för fel vid betalningar samt tillåter ekonomiavdelningen att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.

Förenkla dina elektroniska betalningar

Med AutoPay kan du förenkla betalningarna genom automatisk banktransaktion. AutoPay från Visma låter dig automatisera in- och utbetalningar mot din affärsbank. Det finns färdiga integrationer mot de flesta nordiska bankerna samt mot Agda PS och HR-plus.

Fördelar med Visma AutoPay

  • Ger dig full kontroll över dina banktransaktioner då du kan följa hela betalningsflödet. Tidseffektivt och säkert.
  • Upp till fyra attestnivåer samt med tvåfaktorsautentisering.
  • Krypterad bankfil.
  • Återrapportering av betalningsstatus samt fokus på avvikelsehantering.
  • Automatisk dubblettkontroll samt logg och meddelande av händelser och varningar.
  • Du blir notifierad om banken avslår filen.

Nyckelfunktioner i Visma AutoPay

Hantera betalningarna från affärssystemet

Med Visma AutoPay kan du förenkla betalningarna då du slipper du hantera filer mellan affärssystem och bank. Du godkänner betalningarna direkt i Visma och banken plockar upp dessa per automatik. Systemet kan även hantera utlandsbetalningar.

Hämtar kontoutdrag automatiskt

Visma.net AutoPay hämtar automatiskt kontoutdrag från banken. Du får därför ett komplett underlag i Visma för kontoavstämningar. I kontoutdraget får du, utöver in- och utgående betalningar, även komplett information med löneutbetalningar, räntekostnader, ränteintäkter, bankavgifter m.fl.

Automatisk matchning mot kundinbetalningar

Med hjälp av OCR-kontrollen kan systemet automatiskt bocka av de betalda kundinbetalningarna.

Fungerar med de största nordiska bankerna

AutoPay från Visma har färdiga integrationer mot Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken & Danske Bank.

AutoPay Detect för säkrare betalningar

Med AutoPay Detect kontrolleras varje betalning för att säkerställa att allting är korrekt med respektive transaktion. Detta ger en extra trygghet för användaren och för att förhindra att oväntade problem dyker upp senare i processen.

Genom att AutoPay Detect kontrollerar betalningarna kan ni proaktivt jobba med era betalningar och förhindra att problem uppstår redan innan betalningarna har gått i väg.

Är du nyfiken på Visma AutoPay? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig

Johannes Halvarsson

Försäljningschef, Sverige

010-173 61 02

Läs mer om våra andra lösningar vi kan hjälpa dig med