Hopp til hovedinnhold

AutoPay

Automatisk bankintegration för säkrare in- och utbetalningar.

Förenkla dina elektroniska betalningar

Med AutoPay kan du automatisera in- och utbetalningar mot din affärsbank. Det finns färdiga integrationer mot de flesta nordiska bankerna samt mot Agda PS och HR-plus.

Fördelar med AutoPay

  • Ger dig full kontroll över dina banktransaktioner då du kan följa hela betalningsflödet. Tidseffektivt och säkert.
  • Upp till fyra attestnivåer samt med tvåfaktorsautentisering.
  • Krypterad bankfil.
  • Återrapportering av betalningsstatus samt fokus på avvikelsehantering.
  • Automatisk dublettkontroll samt logg och meddelande av händelser och varningar.
  • Du blir notifierad om banken avslår filen.

Nyckelfunktioner i AutoPay

Hantera betalningarna från affärssystemet

Med AutoPay slipper du hantera filer mellan affärssystem och bank. Du godkänner betalningarna direkt i Visma och banken plockar upp dessa per automatik. Systemet kan även hantera utlandsbetalningar.

Hämtar kontoutdrag automatiskt

AutoPay hämtar automatiskt kontoutdrag från banken. Du får därför ett komplett underlag i Visma för kontoavstämningar. I kontoutdraget får du, utöver in- och utgående betalningar, även komplett information med löneutbetalningar, räntekostnader, ränteintäkter, bankavgifter m.fl.

Automatisk matchning mot kundinbetalningar

Med hjälp av OCR-kontrollen kan systemet automatiskt bocka av de betalda kundinbetalningarna.

Fungerar med de största nordiska bankerna

Färdiga integrationer mot Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken & Danske Bank.

Är du nyfiken på AutoPay? Fyll i formuläret så kontaktar jag dig

Johannes Halvarsson

Säljare, Hela Sverige

010-173 61 02

Läs mer om våra andra lösningar vi kan hjälpa dig med