Hopp til hovedinnhold

Lageroptimering & inköpsförslag

Optimerade inköp för bättre lagerkontroll, högre servicegrad och lägre kapitalbindning.

Visma och EazyStock automatiserar dina inköp och ser till att du har rätt produkter i lager

Genom att automatisera inköp och optimera lagerhanteringen har du alltid rätt produkter i lager. En integration mellan Visma och EazyStock ger optimala parametrar för att du ska kunna nå dina servicegradsmål utan att binda upp onödigt kapital i lager.

Alla företag med stora eller växande lager kan uppleva inköpsprocessen som mycket komplex. Det krävs ofta mycket arbete för att hålla ordning på alla artikelnummer och leverantörer samtidigt som man vill optimera ett eller flera lager. Att samtidigt erbjuda hög servicegrad kräver en stor insats från inköpsansvariga och många gånger en stor personalstyrka.

Med ett lagerstyrningssystem kan du optimera ditt lager och dina inköp, och därmed även minska lagerkostnader och uppbundet lagerkapital.

Önskar du en kostnadsfri demo i EazyStock?

Optimera inköpskvantiteten med EazyStock

EazyStock är ett system för lagerstyrning och inköpsoptimering som säkerställer att rätt vara finns hemma i rätt tid. Med hjälp av ett lagerstyrningssystem som EazyStock kan företaget växa utan att behöva rekrytera ny personal. Genom att integrera ditt befintliga affärssystem med EazyStock undviker du även att viktiga processer och kunskaper fastnar hos enskilda individer i verksamheten, något som kan innebära stora risker för effektiviteten.

Full koll på säsongsartiklar

Med ett lagerstyrningssystem behöver du inte hålla reda på inköpskvantiteter per artikel eller säsongsinköp. Systemet bygger upp förslag på inköp utifrån hur företagets respektive artiklar befinner sig i sin livscykel och efterfrågan. Detta gör systemet genom att analysera, simulera och optimera lagret. Systemet ser när säsongsartiklar ska köpas in och när säsongen förväntas plana ut. Systemet vet även vilken servicegrad företaget vill hålla per artikel, då detta ställs in utifrån efterfrågan och artikelvärde.

Använd EazyStock för all lageroptimering

Lagerplanering

Klassificera lagret och bestäm det optimala antalet av varje artikel för att nå servicegradsmål till lägsta möjliga kostnad.

Efterfrågeprognostisering

Skapa mer exakta efterfrågeprognoser som tar hänsyn till produkternas livscykler, säsongsvariationer och kampanjer.

Inköp och återanskaffning

Automatisera inköp för bättre precision och få mer tid till annat.

Säsongshantering

Identifiera artiklar med säsongsvariationer – systemet justerar automatiskt efterfrågeprognoserna.

Kampanjhantering

Justera prognoser och inköp utifrån planerade kampanjer och maximera försäljningen.

Planering av lagerställen

Optimera lagret över hela nätverket och flytta artiklar dit efterfrågan finns.

Leverantörshantering

Hantera dynamiska ledtider, beställningsvillkor och störningar i leveranskedjan.

Nyckeltal och rapporter

Samla alla lager-KPI:er i en vy och se var du bör lägga fokus för att nå bästa resultat.

Fördelar med EazyStock

Förbättra servicegraden

Nå målen för servicegrad och imponera på dina kunder. EazyStock beräknar optimala lagernivåer och automatiserar inköpsordrar så att du alltid har rätt produkter på hyllan.

Automatisera inköp och återskaffning

Glöm ineffektiva manuella processer och frigör tid till värdeskapande aktiviteter. Med EazyStock integrerat med Visma kan återanskaffningen automatiseras och du kan vara säker på att nya leveranser kommer i rätt tid.

Sänk lagernivåer

Bli av med onödigt överskottslager och minska kapitalbindningen. EazyStock risken att fastna med inaktuella varor och frigör kapital som istället kan användas för tillväxt.

Integration till ditt affärssystem

EazyStocks färdiga integrationer med Visma.net och Visma Business gör implementationen smidigare än någonsin. Eftersom systemet är molnbaserat är investeringen och risken minimal.

Nyfiken på EazyStock och lageroptimering? Fyll i formuläret så tar jag kontakt med dig!

Anders Eriksson

Säljare, Sverige

010-173 61 02

Läs mer om våra andra lösningar vi kan hjälpa dig med