Hopp til hovedinnhold

Integrationsplattformar

I takt med digitaliseringen använder företag en ökad mängd olika system och applikationer, vilket skapar ett allt mer kritiskt behov av smidig kommunikation mellan dessa system. Integrationsplattformar framstår som lösningen och fungerar som sammankopplande broar mellan dessa olika system.

En integrationsplattform möjliggör ett effektivt utbyte av data, automatiserade arbetsflöden och en centraliserad översikt över affärsprocesser. Lär dig mer om dessa plattformar och om hur de skiljer sig från alternativa metoder att sammankoppla olika system.

Vad är en integrationsplattform?

En integrationsplattform är en samling verktyg, tjänster och teknologier som används för att sammankoppla flera olika IT-system, applikationer och databaser för att de ska kunna kommunicera och utbyta data med varandra. Målet med en integrationsplattform är att förenkla och standardisera processen för att integrera olika system, oavsett om de finns på plats (on-prem) eller i molnet.

Punkt-till-punkt-integrationer – alternativet till integrationsplattform

Punkt-till-punkt-integration, ofta kallad P2P-integration, är den alternativa metoden för att koppla samman två system eller applikationer direkt med varandra utan någon mellanliggande plattform eller tjänst. Till skillnad från integrationsplattformar kopplar P2P-integrationer endast samman två system med varandra. Detta kan vara enkelt och effektivt i vissa fall som när företag endast vill sammankoppla exempelvis ett CRM-system med ett system för e-postmarknadsföring, eller är i behov av akut implementering. Men när antalet system som behöver integreras växer, kan denna metod bli komplex och svårhanterlig. I sådana fall kan en integrationsplattform vara ett bättre alternativ.

Utmaningar med P2P

Det finns flera utmaningar med P2P.

 • Komplext att skala upp: Detta anses vara den kanske tuffaste utmaningen. När antalet system som behöver integreras ökar, kan antalet P2P-integrationer bli överväldigande. Detta kan leda till något av en "spaghetti-struktur” där det är svårt att överblicka och hantera alla sammankopplingar.
 • Underhåll och uppdateringar: Varje P2P-integration är unik, vilket innebär att varje ändring eller uppdatering av ett system potentiellt kan kräva justeringar i flera integrationer. Det kan också bli ett väldigt stort jobb att upprätthålla konsekventa säkerhetsstandarder över alla integrationer
 • Begränsad flexibilitet: P2P-integrationer är ofta skräddarsydda för specifika användningsfall, vilket kan göra dem mindre flexibla när det kommer till förändringar eller uppdateringar.

Integrationsplattformar har flera fördelar

Det finns flera fördelar med att använda en integrationsplattform framför en P2P-integration.

 1. Centraliserad hantering: Istället för att ha flera separata punkt-till-punkt-integrationer, tillåter en integrationsplattform centraliserad hantering av alla integrationer på ett ställe.
 2. Skalbarhet: Integrationsplattformar är designade för att hantera ett stort antal integrationer, vilket gör dem mer skalbara än traditionella P2P-integrationer.
 3. Flexibilitet: De kan ofta hantera integrationer mellan en mängd olika system, oavsett om de är äldre utdaterade system, moderna webbapplikationer eller molnbaserade tjänster.
 4. Säkerhet: Integrationsplattformar erbjuder ofta avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive kryptering, autentisering och övervakning för att säkerställa att dataöverföringar är säkra.
 5. Förbättrad effektivitet: Genom att använda fördefinierade mallar och gränssnitt kan integrationsprocessen snabbas upp, vilket minskar tiden det tar att koppla samman nya system.
 6. Felhantering: Integrationsplattformar kan ofta upptäcka och hantera fel automatiskt, vilket minskar risken för avbrott i tjänsten.
 7. Övervakning och loggning: De flesta plattformar erbjuder verktyg för övervakning och loggning, vilket gör det enklare att spåra och felsöka problem.

Integrationsplattform för e-handel & retail

E-handelssektorn har genomgått en enorm tillväxt som kommer med en ökad komplexitet i att hantera olika system och teknologier för att skapa en sömlös kundupplevelse. En integrationsplattform för e-handel erbjuder lösningar som direkt adresserar dessa utmaningar; i allt från lagerhantering och betalningsbehandling till kundrelationer och marknadsföring, måste e-handelsföretag hantera en mängd olika system som alla behöver kommunicera effektivt med varandra. Här kommer integrationsplattformar för e-handel in i bilden.

Exempel på system som kan inkluderas i e-handel integration med hjälp av en integrationsplattform för e-handel:

 • Lagerhanteringssystem (WMS): För att hålla reda på varulager och automatiskt uppdatera lagersaldon efter varje försäljning.
 • System för att automatisera utbetalningar: För att hantera online-transaktioner och säkerställa en smidig betalningsprocess för kunder.
 • CRM-system: För att hantera kundinformation, orderhistorik och marknadsföringskampanjer.
 • Webbutik: För att säkerställa att produkter, priser, lagersaldon och kundinformation synkroniseras i realtid mellan affärssystemet och webbutiken.
 • Kassalösning: För att fysiska butiker som också bedriver e-handel ska ha uppdaterade försäljningsdata och lagersaldon som uppdateras i realtid över alla försäljningskanaler
 • Marknadsföringsplattformar För att skicka riktade e-postkampanjer, spåra kundbeteende och analysera försäljningsdata.
 • Analysverktyg: För att övervaka webbplatsens prestanda, kundbeteende och konverteringsfrekvenser. OneStop Reporting och Microsoft Power BI är två exempel på sådant verktyg.
 • Affärssystem (ERP): För att få en sömlös och effektiv drift över hela organisationen och förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda uppdaterad och korrekt information i realtid.
 • Retur- och kundtjänstsystem: För att hantera returer, klagomål och kundförfrågningar effektivt.

Vill du veta mer om integrationsplattformar?

Kontakta oss idag!