Hopp til hovedinnhold

Integrationsplattformar kopplar samman system

I takt med digitaliseringen använder företag en ökad mängd olika system och applikationer, vilket skapar ett allt mer kritiskt behov av smidig kommunikation mellan dessa system. Integrationsplattformar är lösningen och fungerar som sammankopplande broar mellan dessa olika system.

En plattform för integrering möjliggör ett effektivt utbyte av data, automatiserade arbetsflöden och en centraliserad översikt över verksamhetsprocesser.

Vad är en integrationsplattform?

En integrationsplattform är en samling verktyg, tjänster och tekniker som används för att sammankoppla flera olika IT-system, applikationer och databaser för att de ska kunna kommunicera och utbyta data med varandra. Syftet är att förenkla och standardisera processen för att integrera olika system, oavsett om de finns på plats (on-prem) eller i molnet.

Alternativet P2P

P2P (punkt-till-punkt-integration) är den alternativa metoden för att koppla samman två system eller applikationer direkt med varandra utan någon mellanliggande plattform eller tjänst. Denna metod kan enbart koppla samman två system med varandra – ett enkelt och effektivt i vissa fall som när företag endast vill sammankoppla exempelvis ett CRM-system med ett system för e-postmarknadsföring, eller är i behov av akut implementering. Men när antalet system som behöver integreras växer, kan denna metod istället bli svårhanterlig och risken finns att det istället skapar problem.

Utmaningar med P2P

Det finns flera utmaningar med P2P.

 • Komplext att skala upp: När antalet system som behöver integreras ökar, kan en stor mängd P2P-integrationer leda till något av en "spaghetti-struktur” där det är svårt att överblicka och hantera alla sammankopplingar.
 • Underhåll och uppdateringar: Varje sammankoppling är unik, vilket innebär att varje ändring eller uppdatering av ett system potentiellt kan kräva justeringar i flera integrationer.
 • Begränsad flexibilitet: P2P-integrationer är ofta skräddarsydda för specifika användningsfall, vilket kan göra dem mindre flexibla när det kommer till förändringar eller uppdateringar.

Fördelar med en enda plattform

Det finns flera fördelar med att använda en enda integrationsplattform framför en P2P-integration.

 1. Centraliserad hantering: Användningen av en enda plattform tillåter centraliserad hantering av alla integrationer på ett ställe, snarare än att ha flera separata punkt-till-punkt-integrationer.
 2. Skalbarhet: Integrationsplattformar är designade för att hantera ett stort antal integrationer, vilket gör dem mer skalbara.
 3. Flexibilitet: Med en plattform som hanterar integrationer går det att sammankoppla flera olika system, oberoende av varandra; koppla på en modern webbapplikation och en molnbaserad tjänst på samma ställe.
 4. Säkerhet: Avancerade säkerhetsfunktioner såsom kryptering, autentisering och övervakning för säker dataöverföring är en stor fördel
 5. Förbättrad effektivitet: Genom att använda fördefinierade mallar och gränssnitt kan integrationsprocessen snabbas upp.
 6. Felhantering: Plattformarna kan ofta upptäcka och hantera fel automatiskt, vilket minskar risken för avbrott i tjänsten.
 7. Övervakning och loggning: De flesta plattformar erbjuder verktyg för övervakning och loggning, vilket gör det enklare att spåra och felsöka problem.

Integrationsplattform för e-handel & retail

En integrationsplattform för e-handel erbjuder lösningar som adresserar utmaningarna som kommit med den enorma tillväxten. För att säkerställa en sömlös kundupplevelse behöver system för allt från lagerhantering och betalningsbehandling till kundrelationer och marknadsföring kunna kommunicera med varandra på ett effektivt sätt.

Exempel på system som kan inkluderas i e-handel integration är följande:

 • Lagerhanteringssystem (WMS): För att hålla reda på varulager och automatiskt uppdatera lagersaldon efter varje försäljning.
 • System för att automatisera utbetalningar: För att hantera online-transaktioner och säkerställa en smidig betalningsprocess för kunder.
 • CRM-system: För att hantera kundinformation, orderhistorik och marknadsföringskampanjer.
 • Webbutik: För att säkerställa att produkter, priser, lagersaldon och kundinformation synkroniseras i realtid mellan affärssystemet och webbutiken.
 • Kassalösning: För att fysiska butiker som också bedriver e-handel ska ha uppdaterade försäljningsdata och lagersaldon som uppdateras i realtid över alla försäljningskanaler
 • Marknadsföringsplattformar: För att skicka riktade e-postkampanjer, spåra kundbeteende och analysera försäljningsdata.
 • Analysverktyg: För att övervaka webbplatsens prestanda, kundbeteende och konverteringsfrekvenser. OneStop Reporting och Microsoft Power BI är två exempel på sådant verktyg.
 • Affärssystem (ERP): För att få en sömlös och effektiv drift över hela organisationen och förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda uppdaterad och korrekt information i realtid.
 • Retur- och kundtjänstsystem: För att hantera returer, klagomål och kundförfrågningar effektivt.

Vill du veta mer om integrationsplattformar?

Kontakta oss idag!