Hopp til hovedinnhold
Person som använder en webbapplikation på en dator.

Webbapplikationer är snygga och snabba

En webbapplikation är ett program eller en mjukvarulösning som körs direkt i en webbläsare, vilket eliminerar behovet av att ladda ner och installera den på enskilda enheter. Det innebär att man endast behöver släppa en version av ett och samma system som funkar på alla enheter.

Webbappar möjliggör en mer sömlös användarupplevelse oavsett användarens hårdvara. Vanligtvis utvecklas de i HTML, CSS eller JavaScript, vilket gör dem tillgängliga och kompatibla över olika plattformar och enheter. Webbapplikationer kan användas för allt från enklare dokumenthantering till komplexa affärssystem och interaktiva spel.

Till skillnad från vanliga skrivbordsapplikationer behöver användaren inte göra något för att uppdatera eller underhålla en webbapplikation – detta görs automatiskt.

Funkar på alla enheter och webbläsare

Det krävs ingen anpassning för att använda en webbapplikation; det innebär att de funkar på alla enheter och webbläsare. Dessutom är de både snabba och snygga. Tack vare universella webbstandarder och responsiv design anpassar en webbapplikation sitt gränssnitt och sina funktioner till skärmstorleken och kapaciteten hos enheten. Detta eliminerar behovet av att utveckla och underhålla separata versioner av en och samma applikation för olika operativsystem eller enhetstyper. Allt som krävs är en internetuppkoppling!

Utmaningar med mobil- och skrivbordsappar

I skapandet av mobila appar och skrivbordsapplikationer möter man utmaningar i att varje enhet kräver sin egen version – och varje version kräver separata utvecklingsteam som behöver samarbeta. Detta innebär vanligtvis höga kostnader och långa utvecklingstider. Mobilapparna behöver anpassas och optimeras för olika operativsystem och skärmstorlekar. Även skrivbordsapplikationer behöver anpassas för flera operativsystem, såsom Windows, macOS och Linux.

Med skilda utvecklingsmiljöer finns det också en utmaning i att säkerställa att alla användare får en enhetlig upplevelse. Varje version av applikationen behöver uppdateras och testas separat – många utvecklare skulle kalla det för en underhållsbörda.

Skillnad mellan webbapplikation och webbplats

Den stora skillnaden mellan en webbapplikation och en webbplats ligger i deras primära funktion och interaktion med användaren. En webbplats består främst av statiskt innehåll som presenteras för användaren och är oftast informativ. En webbapplikation å andra sidan, är interaktiv och har möjligheten att skapa, manipulera och interagera med data genom en webbläsare. Webbappar erbjuder en mer dynamisk och anpassad användarupplevelse, där innehållet kan uppdateras realtid utan att sidan behöver laddas om.

Webbapp

 • Webbappar syftar till att interaktivt hantera specifika uppgifter, tjänster eller produkter.
 • Fokuserat på funktion; t.ex. redigering av dokument, projekthantering eller onlinetransaktioner.
 • Erbjuder personliga användarupplevelser, med innehåll och funktioner anpassade efter individuella användares behov och preferenser.
 • Lätt att skala upp eller ner beroende på användarbasens storlek och krav.
 • Underhåll och uppdateringar sker på servern.
 • Enkel tillgång från vilken enhet som helst med internetanslutning, utan behov av nedladdning eller installation.

Webbplats

 • Fokuserat på innehåll som ofta är informativt.
 • Enkel åtkomst via webbläsare – ingen installation krävs.
 • Syftar till att nå en bredare målgrupp med många olika typer av besökare. Användaren brukar inte behöva logga in, och inte heller ha mer än grundläggande tekniska kunskaper.
 • Består i stor grad av statiskt innehåll som hanteras via ett CMS.
 • Kan bättre optimeras för att synas och ranka i resultaten på sökmotorer.

Kontakta oss för att ta reda på vilka webbappar vi kan hjälpa dig implementera i er organisation.