Hopp til hovedinnhold

RFP-Guiden - Förfrågan som garanterar rätt affärssystem

Du och ditt team har redan funderat över hur ett modernt affärssystem kan bli ett värdefullt verktyg som hjälper er att nå era mål och uppfylla era behov. Du har redan gett de krav ni kommit överens om olika prioriteringar. Nu är det dags att kommunicera den här informationen till potentiella leverantörer med en Request for Proposal (RFP). I fyra avsnitt går vi igenom steg för steg vad du behöver tänka på när du skriver ett RFP-dokument, så att du får den bästa lösningen för ditt företag.

  1. FÖRETAGSBESKRIVNING I det här avsnittet av din RFP beskriver du ditt företag så att leverantören förstår den rådande situationen i ditt företag, processerna och dina förväntningar.
  2. AFFÄRSKRAV När du lagt grunden med detaljerad företagsinformation är det dags att informera leverantörerna om vad exakt det är du vill få ut av det nya affärssystemet. Det kan vara bra att inleda avsnittet om affärskrav i din RFP med diagram som visar de viktigaste processerna i ditt företag.
  3. LEVERANTÖRSFÖRVÄNTNINGAR Det här avsnittet av din RFP kan följa i stort sett samma format som du använde för att beskriva dina krav i detalj och ta upp områden som funktionstillgänglighet och tidsram. Men utöver att svara på din kravlista ska leverantörerna tillhandahålla information om flera andra projektvariabler.
  4. URVALSKRITERIER Nästan lika viktigt som att ta fram ett RFP-dokument är att utveckla en strukturerad utvärdering av leverantörens svar. Utan en väl genomförd utvärdering av de här svaren baserat på fördefinierade urvalskriterier försvinner allt arbete fram till den här punkten i en ostrukturerad diskussion om vem som anser att en viss leverantör är bäst.

Läs mer om hur du skriver ett RFP-dokument genom att ladda ner guiden nedan.