Hopp til hovedinnhold
Kommunikationsnätverk

Trött på system som inte pratar med varandra?

Lägger du mycket tid på att samla in data från olika system i ditt företag? Om svaret är ja kommer det säkert också att finnas en hel del frustration kring detta. När man manuellt ska gå in i flera system för att hämta data är det både svårt och tidskrävande att få en bra överblick och kontroll över helhetsbilden i företaget.

Med ett integrerat affärssystem i molnet kan du spara tid, pengar och skapa nya möjligheter för ditt företag. Eftersom systemen pratar med varandra har du alltid full överblick. Kort sagt får du en mer sömlös och automatiserad vardag.

Med system som pratar med varandra:

Sparar du tid och pengar

Med integrerade system i molnet behöver du inte stansa samma data flera gånger i olika system. Om du registrerar något på ett ställe kommer det automatiskt att uppdateras överallt, data skickas åt båda hållen och allt sker i realtid. Detta gör att du får mer tid och frihet för de värdefulla aktiviteterna, istället för att stansa samma info i 3 system. Du kan till exempel lägga mer tid på företagets kärnverksamhet och skapa bestående värde.

Är du bättre rustad för tillväxt

Om du är ett litet eller medelstort företag med ambitioner att växa blir det lättare att identifiera utmaningar och genomföra förändringar för att underlätta tillväxt om du har all din data samlad på ett och samma ställe.

Kan du fatta bättre beslut baserat på data

Du har säkert hört uttrycket "Data is King". System som pratar tillsammans ger dig en ökad möjlighet att få ut värde av din data. Med bättre överblick kan du fatta smartare, snabbare och bättre beslut för ditt företag.

Minimerar du risken för fel

Vid manuell stansning finns det alltid risk för den felande mänskliga faktorn. Genom att integrera dina system minimerar du denna risk och data är alltid 100% identiska mellan de olika systemen.

Blir du mer konkurrenskraftig

För att hänga med i utvecklingen och fortsätta vinna kunder är du beroende av mjukvara som gör det möjligt. Ofta handlar det om flera system, till exempel ett CRM-system och ett ERP-system. Det är då absolut nödvändigt att dessa system pratar med varandra.

Cloud Connection är din totala partner inom ERP, HRM och CRM. Det gör att vi får alla system att prata sömlöst tillsammans, i molnet förstås.