Hopp til hovedinnhold
Rapportering och BI

Skapa budget och prognoser baserade på realtidsdata

I många fall sitter företag med en manuell mall, ofta i Excel, för att skapa prognoser och budget. I vissa fall sparas siffrorna över, osäkerhet infinner sig om var den senaste versionen finns eller vilka rader som är uppdaterade och godkända. Känner du igen dig i detta? Då bör din verksamhet anamma ett säkrare och mer automatiserat verktyg som OneStop Reporting. Verktyget är digitalt och därmed alltid uppdaterat, och allt sparas i molnet helt per automatik.

  • Molnbaserat, alltid uppdaterat och senaste versionen av budgeten.
  • Arbetsflöde för budget- och prognosprocess.
  • Verksamhetsanpassade fördelningsnycklar.

I OneStop Reporting samlar vi budget och prognos för att kombinera med redovisningstransaktioner. Budget- och prognosmodulen i OneStop Reporting ger dig möjlighet att sätta budget på bland annat projekt, avdelning eller annan resultatmässig uppföljning som ni har i er Visma-miljö. På detta sätt kan ni med enkelhet jämföra era budgetsiffror med utfall mot valfri redovisningsperiod eller resultatenhet.

Budget i OSR

I verktyget finns funktioner för att skapa arbetsflöden i budgetprocessen när en ansvarig över en resultatenhet sätter sin budget och exempelvis en ekonomiansvarig ska samla in budgetsiffror och godkänna dessa för hela företaget. Följ även upp respektive arbetsflöde, sätt datum för sista genomförande av budget och få en notis när det är din tur att utföra nästa steg i flödet. För att slippa manuella processer i er befintliga budgetlösning finns smarta funktioner så som fördelningsnycklar. Dessa kan sättas upp utifrån er verksamhet och utifrån olika typer av säsongsvariationer. Dessa fördelar sedan automatiskt upp belopp utifrån de uppsatta parametrarna.

Kom igång med OneStop Reporting idag

Satsa på en digital och uppkopplad budgeteringslösning i form av OneStop Reporting. Ni kommer i gång på nolltid tack vare att verktyg kommer med ett antal standardiserade mallar. Behöver du en genomgång av hur budgeteringsverktyget fungerar i OneStop Reporting eller vill du koppla på det direkt? Då är det bara att höra av dig till oss!