Hopp til hovedinnhold

Terranor sparar både tid och pengar med ett modern affärssystem

Med vår Visma Bygglösning har Terranor full kontroll på sina processer.

Framtidssäkrad lösning

Terranor har tidigare varit en del av NCC-koncernen men blev avknoppade år 2020. De behövde därför hitta ett eget affärssystem anpassat efter deras verksamhet. I samband med detta passade Terranor på att se över sina gamla processer och ställde därmed också höga krav på framtida lösningar.

En klar utmaning de hade innan systembytet var att olika regioner jobbade i olika processer. Verksamheten är uppdelad i fem så kallade ”Areas” och varje Area hade sitt eget arbetssätt. Gamla systemet var byggt efter kundernas behov och kommunikationen mellan olika Areas var bristfällig. Ett stort kriterium för systembytet var därför att se över helhetsbilden och få alla Areas att jobba mer enhetligt.

Riktigt guld värt för oss, något av av de bästa projekten jag gått in i.
Anders Nordlander

Redovisningsansvarig på Terranor

Att hitta ett nytt affärssystem

Förutom att se över interna processer har Terranor också en komplex hantering av sina projekt. Det var därför viktigt för dem att hitta ett system som både är flexibelt och anpassningsbart, vilket de fann i Visma Business. De behövde även ett starkt system för rapportering, något som OneStop Reporting kunde leva upp till.

Utöver att hitta rätt system var det även viktigt att hitta rätt partner. För Anders var det av högt värde att vi på Cloud Connection kunde hjälpa till gällande vissa processer. Då vi jobbat med många andra byggkunder förut hade vi enligt Anders värdefull insikt i hur de kunde förbättra sina arbetssätt.

Fick en bra känsla för de man pratade med, man var intresserad av att hjälpa oss.

En annan viktig aspekt var kostnadsfrågan, vilket vi på Cloud Connection kunde möta.

Lösningar

Tillsammans med Terranor har vi anpassat systemet enligt de krav deras verksamhet ställer.

Systemet har levererat det vi hoppats på och mer därtill.

Det är mycket fokus på processen order till faktura, vilken enligt Anders nu funkar jättebra.

Funktioner de använder sig av i vår Visma Business bygglösning:

  • Projektuppföljning.
  • Projektfakturering med automatisk vidarefakturering av ÄTOR, betal-/lyftplan, SVA.
  • Bankintegration via AutoPay.
  • Visma Document Center & Approval för scanning och digital attest av leverantörsfakturor.
  • Anläggningsregister.
  • Rapportering, analys och budgetering i OneStop Reporting.
  • Integration mot BMRS.
  • Integration mot Flex Tid.

Framtida utvecklingsplaner


Terranor har precis kommit igång med Bidcon och hoppas få integrationen till Visma Business på plats inom kort.

Då organisationen ständigt växer finns det många planer på framtida utveckling tillsammans med oss på Cloud Connection. Anders menar att han och projektgruppen har uppskattat att vi på Cloud Connection hela tiden haft en bra dialog kring de lösningar vi tagit fram.

Ni har bra förståelse för det vi frågar om, ni är inte bara tekniker utan har även förståelse för finansdelen. Ni har även varit snabba med att hitta den alternativa lösning som är mest kostnadseffektiv för oss samt flexibla på att titta på olika alternativ som vi kunde välja mellan.

Resultat från projektet

Att räkna på ROI i ett stort IT-projekt är inte det enklaste, men vad Anders tror de sparat tid och pengar på är att de numera jobbar i ett modernt system som inte gör att arbetet är ett hinder. Att gå från att vara ett stort till ett mindre bolag har också gett dem bättre kontroll på sin organisation.

Stora fördelen med Visma är att vi snabbt kan styra om systemet till det vi kräver.
Anders Nordlander

Redovisningsansvarig på Terranor