Hopp til hovedinnhold

TDK Nordic har gått från egna servrar till molnet

Tack vare digitaliseringen har TDK Nordic haft möjligheten att automatisera många arbetsprocesser.

Medverkande på intervjun:
Robert Bader - Ekonomichef
Lotta Sennerby - Ekonomiansvarig

TDK Nordic var ute efter ett modernt affärssystem

År 2019 valde TDK Nordic att gå över till det molnbaserade affärssystem Visma.net. Tidigare hade de ett affärssystem som driftades via egna servrar.

Det fanns flera anledningar till att TDK Nordic började kika på ett nytt system. En av dessa var att ingen internt hade ett helhetsansvar över systemet eller IT-miljön, vilket gjorde att de lätt halkade efter i uppgraderingar. Det var dessutom kostsamt att göra dessa. 

En annan anledning var att det tidigare systemet levererades som ett ”skal” som de själva förväntades bygga vidare på. Då de inte hade kunskapen in-house samt att det var dyrt att ta in konsulter för att göra anpassningar, satt de i ett system som inte passade deras arbetssätt. De ville istället hitta ett standardsystem som var färdig för dem att arbeta i.

Den största anledningen till att de började titta på ett nytt affärssystem var dock det väldigt tidskrävande arbetet med att sköta leverantörsfakturor. I princip allt bokföringsmaterial var på papper och i pärm.

Det här med Corona, det hade inte funkat med det gamla systemet, vi hade varit helt bundna till att vara på kontoret.
Robert Bader

Ekonomichef på TDK Nordic

Att hitta ett nytt affärssystem

TDK Nordics målsättning var att hitta ett modernt system de kunde jobba effektivt i. De ville även hitta en systemleverantör med lokal närvaro och som inte var för stor.

Ni är lagom stora, är ni för stora är det svårt att få oss prioriterade.

Lösningar

I Visma.net behöver TDK Nordic inte längre tänka på drift och uppgraderingar. Att ha ett molnbaserat system innebär att systemet alltid är uppgraderat till senaste version, vilket Robert menar är positivt.

Det sker utveckling i Visma.net hela tiden, systemet blir bara bättre.

Både Robert och Lotta tycker systemet är väldigt användarvänligt. Behöver de lära sig något nytt eller testa fler funktioner kan de enkelt hitta manualer med instruktioner i Vismas forum.

För oss är det här perfekt.

Med Visma.net har de idag kommit från pappersfakturor och pärmar. De får in 60 % på e-faktura och 40 % i PDF. Dessutom har de digital attest, vilket innebär att den som godkänner fakturor kan göra det från antingen mobilen, surfplattan eller datorn. 

TDK Nordics har ett systerbolag i Finland. Även det sköts inifrån Visma.net. 

Resultat från projektet

Lotta säger att de nu slipper sortera bokföringsunderlag i pärmar, söka i pärmar, springa runt på kontoret för attest m.m. Det är många timmar i månaden som har effektiviserats.

En annan process de effektiviserat är bankbetalningar. I båda länderna har de automatiserat in- och utbetalningar via AutoPay. Nu finns det inga krav på att logga in på banken för att sköta betalningar och inte heller själva stämma av in- och utbetalningar. De behöver endast hantera avvikelser, vilket de anser vara både smidigt och tidsbesparande.

Att systemet är molnbaserat innebär att de varken behöver ha egna servrar eller egen IT-avdelning. Detta sparar de mycket pengar på. Dessutom förvaltar de systemet på egen hand, vilket också sparar de mycket pengar. 

Väldigt enkelt system att förstå – lätt att navigera mellan funktioner.

TDK Nordics internrevisor anser att säkerheten är hög i Visma.net.

Hon är imponerad av säkerheten i systemet, alltså hur den varnar för dubbelregistreringar, om man ändrat bankkonton osv. 
Väldigt bra service när vi vänt oss till er support. Gått snabbt att få svar och det är bra kvalitet på svaren.
Lotta Sennerby

Ekonomiansvarig på TDK Nordic