Hopp til hovedinnhold

Swelube ville gå från manuellt arbete till att automatisera manuella uppgifter som var både tidskrävande och kostsamma.

När affärssystemet bidrar till ökad omsättning och minskade personalkostnader

Swelube AB har gjort en makalös resa de senaste åren. Omsättningen har skjutit i höjden, samtidigt som man har kunnat dra ner på personalkostnader. Swelube:s VD, Mikael Fredriksson, menar att deras nya affärssystem Visma Business har varit en stark bidragande faktor till ökad effektivitet.

Swelubes miljötänk genomsyrar hela deras organisation. Man strävar hela tiden efter att erbjuda miljövänliga och nedbrytbara produkter.

Utmaning

Swelube är en komplett leverantör av smörjmedel, kemikalier, oljedistributions- och verkstadsutrustning till märkes- och allbilsverkstäder, butiker, lastbilsverkstäder, åkerier och entreprenadföretag. Det tidigare affärssystemet motsvarade inte Swelube:s behov.

  • Det gick inte att skapa vissa rapporter och rapporterna man kunde skapa var för tidskrävande.
  • Systemet började bli för litet och behovet för att skapa rapporter till kemikalieinspektionen eller Swelube:s tyska ägare krävde ett annat system.
  • Det manuella arbetet var allt för kostbart och målet om expansion var betydligt svårare med det gamla systemet.

Lösning

Cloud Connection föreslog en lösning från Visma Business, tillsammans med vårt egenutvecklade säljstöd SÄLJA. Med den nya lösningen ville man bespara den tid det tog att skapa rapporter och automatisera flöden. Swelube ville gå från allt för manuellt arbete till att automatisera dessa manuella uppgifter som var både tidskrävande och kostbara. Prisbilden var rimlig och Cloud Connection och Swelube kändes som den rätta mixen redan från start.

Swelube har sedan affärssystemet installerades 2015 ökat omsättningen med 30% och sparat kostnaderna för 1.5 person årligen till följd av det nya affärssystemet. Smidiga flöden från order till fakturering gör stora besparingar årligen.

Alla blir delaktiga

Hela organisationen använder affärssystemet – ekonomi, lager, säljare, administratörer och VD.

  • Rapporter som tidigare tog veckor att sammanställa är nu förprogrammerade och skickas iväg med ett knapptryck till kemikalieinspektionen.
  • Finansiell info till de tyska ägarna tas enkelt fram efter behov.
  • Man kan numera göra en beställning hos en kund som faktureras och skickas automatiskt.
  • Tidigare manuellt pappersarbete för ordermottagare har eliminerats. Därmed har den automatiska orderprocessen medfört att ordermottagaren inte behöver lyfta ett enda finger, allting sker automatiskt.