Hopp til hovedinnhold

Senja Avfall IKS går över till molnlösning med Business NXT och Payroll

Vi tackar för förtroendet från Senja Avfall IKS som har valt oss som leverantör för deras nya bokförings- och lönesystem.

Senja Avfall IKS hade tydliga krav på de nya lösningar de sökte inom ERP och lön. De behövde:

  • Vara framtidsinriktade, men samtidigt tillgodose dagens behov.
  • Automatisera så mycket som möjligt av dagens manuella rutiner.
  • Vara digitala och minska behovet av servrar.

Senja Avfall IKS:s krav för ett nytt ERP-system, och behoven för effektivisering av både intern och extern rapportering, stämde perfekt överens med vad vi på Cloud Connection kan erbjuda.

Vi har ett stort antal renhållningsföretag spridda över hela Norge som kunder och har under en tid arbetat tillsammans med leverantörer av facksystem inom renhållningsbranschen för att utveckla en skräddarsydd lösning för rapportering och dataflöde. Vårt mål med detta arbete är att kunna erbjuda branschen en lösning som inkluderar ERP-system, rapportering samt visuell och funktionell statistik. Senja Avfall kommer nu att implementera denna lösning.

En komplett molnlösning

Business NXT är en heltäckande, webbaserad affärssystemslösning som integrerar alla anställda och all affärsdata i en enda plattform. Denna lösning främjar automatisering, samarbete och smidig integration av affärsprocesser, vilket bidrar till smartare arbetsmetoder och ger dig en fördel gentemot konkurrenterna.

Systemet använder ett användarvänligt gränssnitt från Vismas mest populära ERP-system, Visma Business. På så sätt kan företag som sitter i Visma Business idag och som väljer att gå över till Business NXT återanvända befintlig kunskap bland de anställda.

Uppgraderingar blir också ett minne blott, du kommer alltid att arbeta i den senaste versionen.

Full kontroll med moderna rapporteringsmöjligheter

Rapportering spelar en allt större roll, särskilt inom renhållningsbranschen där avfallsstatistik är av central betydelse. Dessa rapporter ger detaljerad information om bland annat NS-koder, slutbehandlingskoder och produktnummer, samt invägda mängder. Många kunder uppskattar möjligheten att själva kunna logga in och hämta denna statistik via en dedikerad rapportmodul. Vi erbjuder denna funktionalitet genom en specialanpassad renhållningsmodul i Business NXT.

Vår lösning är utformad för att vara framtidsäker och förbättra grunden för rapportering och statistik för både renhållningsföretag och deras kunder. Den är även designad för att på sikt uppfylla kraven för miljörapportering.

Effektivisering av databehandling och fakturering

Under diskussionerna om de potentiella fördelarna med övergången till Business NXT framkom det att det finns behov av effektivisering och förbättringar inom databehandling och fakturering hos Senja Avfall IKS:s dotterbolag Finnsnes Fjernvarme AS.

På Cloud Connection har vi erfarenhet av att implementera liknande lösningar hos en annan stor fjärrvärmeleverantör, vilket innebar att vi smidigt kunde hjälpa Finnsnes Fjernvarme AS med en liknanade uppsättning.

Vi ser fram emot fortsatt samarbete! 💜

Nyfiken på hur våra lösningar kan passa din verksamhet? Hör av dig idag för ett förutsättningslöst möte!

Fredrik Lindblad

Konsult ERP, Sverige