Hopp til hovedinnhold

Nobis Hospitality Group: Från dyra uppgraderingar till smart molnstrategi med Visma.net

Nobis Hospitality Group har övergått från dyra uppgraderingar till en smart molnstrategi med hjälp av Visma.net och samarbetet med oss på Cloud Connection. Tack vare ömsesidigt engagemang och flexibilitet har detta partnerskap blivit en nyckel till framgång.

Vi vill börja med att tacka Victoria Nürnberg, Ekonomiansvarig på Nobis Hospitality Group, för att hon ställt upp på en intervju med oss på Cloud Connection. Utan det fina samarbetet mellan oss hade systembytet inte blivit så framgångsrikt som det har blivit. Att både vi och Nobis Hospitality Group har varit engagerade, lyhörda och flexibla har bidragit till att skapa en bra grund för ett långsiktigt och framgångsrikt partnerskap.

Jag kan definitivt rekommendera er som partner. Den nära dialogen och att ni inte är så stora gör att man vet vem som är på andra sidan. Jag har känt mig så trygg med er, det är så ni på Cloud Connection jobbar.
Victoria Nürnberg

Ekonomiansvarig på Nobis Hospitality Group

Vilka är Nobis Hospitality Group?

Nobis Hospitality Group är ett familjeägt företag som grundades år 1987och har sedan dess etablerat sig på olika destinationer både i Sverige och utomlands. Företagets huvudsakliga verksamhet är hotellnäringen, och på varje hotell erbjuder de sina gäster en mångsidig upplevelse med olika restaurangalternativ. De har också nattklubbar, barer samt konferens- och eventlokaler i sin portfölj. Det är värt att notera att Nobis Hospitality Group inte är en kedja eller en franchise, vilket innebär att varje enhet inom företaget har sin egen unika karaktär och personlighet. En annan intressant detalj är att ett av hotellen i Stockholm är beläget i en historisk byggnad där det välkända Stockholmssyndromet ägde rum år 1973. Byggnaden är nu klassad som kulturarv och skyddas enligt lag.

Nobis Hospitality Group inledde sitt samarbete med oss på Cloud Connection år 2020. Vi har sedan dess implementerat Visma.net till Nobis Hospitality Groups koncern, som inkluderar 24 bolag såsom Miss Clara, Café Opera, Operakällaren med flera. Idag jobbar vi fortsatt med deras duktiga team för support och förvaltning av deras system.

Utmaningar Nobis Hospitality Group hade innan de bytte affärssystem 

Nobis Hospitality Group stod inför olika utmaningar när de behövde byta sitt affärssystem. År 2020, när coronapandemin bröt ut, låg ett stort fokus på att anpassa sig till marknadens förändringar och övervinna de svårigheter som pandemin medförde. Samtidigt löpte deras befintliga avtal med det gamla affärssystemet ut, och att förnya eller uppgradera det skulle medföra höga kostnader. Med tanke på den snabba digitala omställningen som pågick under pandemin började de överväga att migrera sina system till molnet. Dessutom kunde de inte integrera det gamla affärssystemet med sina övriga system, inklusive kassalösningar och liknande.

En annan utmaning som de stod inför var rapportering och uppföljning, där bristande kommunikation mellan olika system ofta tvingade dem att manuellt överföra bokföringssiffror. Detta ledde ibland till mänskliga fel.

Affärssystemet Visma.net med integrationer mot deras kassor har effektiviserat deras vardag

Med Visma.net har Nobis Hospitality Group kunnat automatisera processer och minska risken för olika typer av fel. På Cloud Connection har vi bland annat hjälpt de med att skapa en integration med deras egenutvecklade system som fungerar som en mellanhand för att ta emot och vidarebefordra data från både kassor och rapporteringssystem. Nu behöver de inte längre manuellt ta ut bokföringsrapporter från kassan och sedan mata in siffrorna i sitt affärssystem. Allt sker automatiskt. Tack vare denna lösning kan de idag hämta siffror i realtid i sina rapporter.

De bidragande faktorerna till att systembytet till Visma.net har varit lyckat

Victoria har tidigare erfarenhet av att arbeta med flera olika affärssystem och anställdes på Nobis Hospitality Group precis när de skulle genomföra bytet av sitt gamla system. Därmed har hon fungerat som intern projektledare för detta projekt. Hon är övertygad om att framgången med systembytet till stor del beror på den nära dialogen hon hade med oss på Cloud Connection under hela implementeringsprocessen. Enligt henne har vi varit lyhörda, visat en god förståelse för redovisningen och därigenom haft en djup insikt i de krav hon ställde på det nya systemet. Dessutom har vi varit tydliga med våra förväntningar genom hela processen.

Victoria betonar också att det var särskilt positivt att vi ställde tydliga krav på kunden och att de själva aktivt deltog i hela implementeringsprocessen. Hon understryker vikten av att förstå att Visma.net inte är en färdig produkt som enkelt kan användas direkt, utan att kundens engagemang är avgörande för att på bästa sätt få systemet att fungera enligt deras önskemål. Genom att vara involverad i implementeringen har Victoria och hennes kollegor idag en gedigen förståelse för hur systemet fungerar, vilket ger dem förtroende för de automatiseringar som har implementerats.

När vi hade fått Visma.net på plats, jobbade jag nära er för att finjustera systemet och göra det anpassat efter våra behov. Det är viktigt att kunden uttrycker sina önskemål för att få koll på helheten.
Victoria Nürnberg

Ekonomiansvarig på Nobis Hospitality Group

Att välja rätt partner avgör ett fortsatt gott samarbete

För Victoria och hennes kollegor har det varit av yttersta vikt att upprätthålla en god kommunikation med oss som deras partner och leverantör. De känner en trygghet i att vara bekanta med alla i vår supportavdelning och att vårt supportteam känner deras team på Nobis Hospitality Group. Vi har regelbundna möten för att säkerställa att Nobis Hospitality Group fortfarande är nöjda och för att hjälpa dem att anpassa och optimera systemet enligt de föränderliga behoven. Victoria är mycket nöjd med vår support och har en stark tilltro till vår kompetens och erfarenhet.

Ni har en support som svarar snabbt och är alltid behjälpliga. Konsulterna har bra koll på sina kunder och vi på vem som sitter på supportsidan. Det underlättar när vi kommunicerar över mail och telefon.
Victoria Nürnberg

Ekonomiansvarig på Nobis Hospitality Group

Nyfiken på hur våra lösningar kan passa din verksamhet? Hör av dig idag för ett förutsättningslöst möte!

Silvia Ko

Marknadsansvarig, Stockholm