Hopp til hovedinnhold

Från Excelutmaningar till automatiserade rapporter: Infracom Connects resa med OneStop Reporting (OSR)

Infracom Connects övergång till OneStop Reporting har revolutionerat deras rapporterings- och budgetprocess, automatiserat arbetsflöden och förbättrat företagets övervakning av förfallna kundfakturor. Nu kan de snabbt och effektivt hantera sina ekonomiska uppgifter med en enkel och smidig integration mot Visma Business.

Infracom Connect stod inför ett antal utmaningar innan de införde OneStop Reporting

Rapporterings- och budgeteringsprocessen var tidigare mycket manuell. Månadsslutsrapporterna, som ofta skapades i Excel, krävde mycket klipp-och-klistra och manuell uppdatering inför varje rapporteringstillfälle. Dessa rapporter skickades sedan ut via mejl till organisationen.

Automatisering och snabbare rapportering tack vare OneStop Reporting

Införandet av OneStop Reporting innebär att Infracom Connect har automatiserat stora delar av sin rapporteringsprocess och budgetarbete, och fördelarna är många.

Genom integrationen med affärssystemet Visma Business har verksamheten nu snabb och enkel tillgång till realtidsdata. Det innebär att rapporterna i OneStop Reporting-portalen alltid genereras med aktuell data.

Automatiska schemalagda utskick och publiceringsjobb gör det smidigt att dela rapporter inom organisationen, vilket även underlättar uppföljning och beslutsprocesser genom att rätt information blir tillgänglig i rätt tid.

Förbättrad budget och prognosprocess

Med den nya webbaserade budget- och prognosprocessen i OSR kan Infracom Connect nu kontinuerligt övervaka resultatet på bolagsnivå, liksom på Ort och per Säljare. Detta ger en förbättrad översikt över både distriktens och säljteamets prestationer samt hela verksamhetens hälsa.

Budgetansvariga skapar skräddarsydda budgetrapporter direkt i OneStop Reporting för varje Ort och Säljare. Dessa rapporter sparas sedan direkt i ERP-systemet Visma Business.

Eftersom varje ort och säljare representeras som koddelar i Visma Business, är det enkelt att sammanställa dessa individuella budgetar till en större, gemensam budget för hela bolaget.

Övervakning av utestående fordringar per ort

Med OneStop Reportings publiceringsfunktion kan varje ortansvarig automatiskt ta emot regelbundna rapporter om förfallna kundfakturor. Detta säkerställer att de alltid är informerade om vilka kunder som inte har betalat och kan vidta åtgärder baserat på denna information.

Nyfiken på hur våra lösningar kan passa din verksamhet? Hör av dig idag för ett förutsättningslöst möte!

Silvia Ko

Marknadsansvarig, Stockholm