Hopp til hovedinnhold

Energy Save väljer flexibilitet med Visma Business

”Med Visma Business har vi idag mycket större flexibilitet” – Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller på Energy Save

ERP-system för hela koncernen

För ett företag med bolag i 4 länder, flera lager och en stundande börsnotering, krävdes ett systemstöd som kunde erbjuda en effektivare koncernredovisning och rapporthantering tillsammans med hantering av flera språk, lager in house och via tredjepartslogistik (3PL).

Energy Save är ett växande företag som levererar kostnadseffektiva och förnybara värme- och varmvattensystem. De är specialister på utveckling av värmepumpsbaserade systemlösningar med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

Utmaning

Energy Save satt i ett mindre flexibelt och svenskspråkigt affärssystem med många manuella processer och åtskilliga brygglösningar till kringsystem. Systemet var tungrott, kostsamt och svårt för medarbetarna i de andra länderna att förstå.

- En effektivare koncernredovisning och rapporthantering
- Ett affärssystem som kunde hantera flera språk
- Ett verktyg för att hantera flera lager och en koppling till deras 3PL
- Hitta ett affärssystem som kunde växa tillsammans med företagets expansion på Stockholmsbörsen

Det var många manuella processer tidigare. Det var tungjobbat att få ut den information vi ville. Oftast gick det inte utan dyra anpassningar. Med Visma Business har vi idag mycket större flexibilitet. Det, tillsammans med det grymt starka verktyget OSR för rapporthantering, har gjort att vi nu med enkelhet kan hantera våra olika bolag unisont.
Helena Wachtmeister

Financial and Business Controller på Energy Save

Lösning

Cloud Connection har fått förtroendet att leverera Visma Business till Energy Save, inklusive BI-verktyget OneStop Reporting (OSR). Systemet är även fullt integrerat med Brings lagersystem Logsoft. Därmed kan Energy Save nu arbeta i ett flerspråkigt system, ta ut alla nödvändiga rapporter och hantera lager och logistik på ett mer automatiserat och effektivare sätt.

Energy Save arbetade, som så många andra, med manuella processer som skapade frustrationen och olika flaskhalsar i systemet. Excel var verktyget att vända sig till för koncernredovisning och telefonen var informationskanalen mot lagren. Sedan ett par år tillbaka är Visma Business i drift och Energy Save har nu ett mångfacetterat affärssystem som underlättar och hjälper till i den dagliga driften.

Ett exempel är koncernredovisningen som tidigare gjordes manuellt i Excel. Nu med Visma Business och OSR har arbetet blivit betydligt enklare:

  • En färdig konsolideringsrapport tas ut i OSR på ett par minuter.
  • Differenser i redovisningen elimineras när manuella processer minskar.