Hopp til hovedinnhold

Cygate har en avancerad och kostnadseffektiv lösning för lager & logistik

Cygate har kommit långt i sin digitaliseringsresa. Det har sparat dem både tid och pengar.

Visma är ett flexibelt och anpassningsbart system

Cygate implementerade Visma Business år 1999 och har ingått i Telia-koncernen sen 15 år tillbaka. Trots att koncernen har ett annat affärssystem så har Cygate med tre dotterbolag valt att sitta kvar i Visma Business. De upplever att Visma Business har bra lösningar för just deras systemkrav.

I Visma Business jobbar i princip alla avdelningar; administrativ personal som ansvarar för sälj- och inköpsordrar, ekonomi, konsultchefer samt lagerpersonal.

Visma Business är kostnadseffektivt med tanke på allt man kan få ut från systemet
Camilla Rahm

Product Owner på Telia Cygate

Lösning

Vad som utmärker Cygates behov i förhållande till resten av koncernen är att de hanterar många direktleveranser. I Visma Business finns ett starkt stöd för detta. De har även själva utvecklat funktionalitet för att effektivisera och automatisera deras tunga inköps- och orderhantering. 

Cygate har stark intern kännedom och kunskap i Visma Business tack vare att Camilla har jobbat med Visma Business i många år. Hon hanterar därför allt från intern support till diverse utvecklingsmöjligheter. Camilla har full koll på verksamheten och på dess behov och kan därmed anpassa systemet helt därefter.

Cygate har även integrationer mot nästan 10 andra sidosystem.

Funktionalitet i Visma Business

Cygate har själva tagit fram en Orderradsmatchning som effektiviserar vardagen för deras inköpsavdelning. I denna lösning sker automatisk matchning av inköpsorder mot leverantörsfakturor.

De har även tagit fram en lösning för Non-touch Transaction, en funktionalitet som skapar inköpsförslag baserat på produkt, pris och leverantör. Beroende på parametrar man ställt in kan systemet själv skapa inköpsordern och därefter skicka till leverantör. Leverantörsfakturan matchas automatiskt mot inköpsordern och den enda manuella handpåläggning som behövs är att skapa faktura mot kund.

Visionen för Cygate är att göra det mesta automatiskt. Målet ligger på 80 % automatiserat och 20 % manuellt.

Allt behöver inte handla om att automatisera, utan man ska även se till att ha ett system där användaren har det som behövs.

Utveckling med åren

Hos Cygate har man valt att satsa på att ha en systemspecialist som kan utveckla och ta systemet framåt. Detta tror Camilla har varit nyckeln till deras framgång.

Camilla upplever att Visma Business är flexibelt och anpassningsbart. Hon känner att det är skönt att få bestämma så pass mycket själv.

Utöver funktionaliteterna som beskrivs ovan, har de under åren tagit fram andra fiffiga lösningar för att effektivisera sina processer. Exempelvis har de nyligen byggt en Inventeringslogik i Visma Business. Tack vare denna kan alla jobba i systemet istället för i Excel.

När många jobbar i Excelfilen blir det ofta fel. Det tar tid och resurs att rätta dessa fel.

Tid- och kostnadsbesparing

Att automatisera och effektivisera processer har sparat både tid och resurser. På inköpsavdelningen matchas 80 % av fakturorna automatiskt, vilket enligt Camilla motsvarar 2 heltidstjänster.

De sparar även mycket tid på att få information presenterade för sig. De har byggt rapporter som talar om för användaren vad denne ska titta på.

Eventuella fel ska komma till dig som användare, du ska inte behöva leta efter dem.

Vidare säger Camilla:

Människor är stressade, man blir avbruten, man kommer tillbaka och har glömt bort hälften. Här sparar vi mycket tid.

Att slippa klippa och klistra mellan Excel har också sparat dem mycket pengar, numera känner de att det är mindre grus i maskineriet från klockan 8 till 17.

Man måste förvalta systemet, det går inte att komma undan. Det är magin.
Camilla Rahm

Product Owner på Telia Cygate

Nyfiken på hur våra lösningar kan passa din verksamhet? Hör av dig idag för ett förutsättningslöst möte!

Silvia Ko

Marknadsansvarig, Stockholm