Hopp til hovedinnhold

Lageroptimering & inköpsförslag

Visma och EazyStock automatiserar dina inköp och ser till att du har rätt produkter i lager

En integration mellan Visma och EazyStock ger de optimala beställningsparametrarna för att du ska kunna nå dina servicegradsmål utan att binda upp onödigt mycket kapital i lager.

Företag som har lager och som befinner sig i tillväxt samt företag med redan stora lager kan uppleva inköpsprocessen som mycket komplex. Det krävs ofta mycket arbete för att hålla ordning på alla artikelnummer och leverantörer samtidigt som man vill optimera ett eller flera lager. Att även erbjuda hög servicegrad kräver en stor insats från inköpsansvariga och många gånger stor personalstyrka.

Med ett lagerstyrningssystem får företag stöd för att hålla en god servicegrad till sina kunder. Optimerade lager leder ofta i högre grad till önskad servicegrad, minskade lagerkostnader och mindre uppbundet lagerkapital.

Lagerstyrningssystemet optimerar inköpskvantiteten för rätt lagernivå och högre servicegrad

EazyStock optimerar lagret genom att se till att rätt vara finns hemma i rätt tid. Med hjälp av ett lagerstyrningssystem finns det goda möjligheter för företag att växa utan att behöva rekrytera ny personal. Ditt affärssystem integrerat till ett lagerstyrningssystem säkerställer även att inköpsprocessen inte sitter i ryggraden hos befintlig personal då det kan innebära stora risker.

Full koll på säsongsartiklar

Med ett lagerstyrningssystem behöver du inte hålla reda på inköpskvantiteter per artikel eller säsongsinköp. Systemet bygger upp förslag på inköp utifrån hur företagets respektive artiklar befinner sig i sin livscykel och efterfrågan. Detta gör systemet genom att optimera, analysera och simulera lagret. Systemet vet när säsongsartiklar skall köpas in och när säsongen förväntas plana ut. Systemet vet även vilken servicegrad företaget vill hålla per respektive artikel då detta ställs in utifrån efterfrågan och artikelvärde.

EazyStock innehåller bland annat:

Lagerplanering
Klassificera lagret och bestäm det optimala antalet av varje artikel för att nå servicegradsmål till lägsta möjliga kostnad.

Efterfrågeprognostisering
Skapa mer exakta efterfrågeprognoser som tar hänsyn till produkternas livscykler, säsongsvariationer och kampanjer.

Inköp och återanskaffning
Automatisera dina inköp för bättre precision och få mer tid till annat.

Säsongshantering
Identifiera artiklar med säsongsvariationer – systemet justerar automatiskt efterfrågeprognoserna.

Kampanjhantering
Justera prognoser och inköp utifrån planerade kampanjer och maximera försäljningen.

Planering av lagerställen
Optimera lagret över hela nätverket och flytta artiklar dit efterfrågan finns.

Leverantörshantering
Hantera dynamiska ledtider, beställningsvillkor och störningar i leveranskedjan.

Nyckeltal och rapporter
Samla alla lager-KPI:er i en vy och se var du bör lägga fokus för att nå bästa resultat.

Fördelar med EazyStock

Förbättra servicegraden

Nå dina mål för servicegrad och imponera på dina kunder. EazyStock beräknar optimala lagernivåer och automatiserar inköpsordrar så att du alltid har rätt produkter på hyllan.

Automatisera inköp och återskaffning

Glöm ineffektiva manuella processer och frigör i stället tid till värdeskapande aktiviteter. Med EazyStock integrerat med Visma kan återanskaffningen automatiseras och du kan vara säker på att nya leveranser kommer i rätt tid.

Sänk lagernivåer

Bli av med ditt onödiga överskottslager och minska kapitalbindningen. Med EazyStock reducerar du risken att fastna med inaktuella varor och du frigör kapital som istället kan användas för tillväxt.

Integration till ditt affärssystem

EazyStocks färdiga integrationer med Visma.net och Visma Business gör implementationen smidigare än någonsin. Eftersom systemet är molnbaserat är investeringen och risken minimal.

Nyfiken på EazyStock? Fyll i formuläret så tar jag kontakt med dig

Anders Eriksson

Säljare, Göteborg

Läs mer om våra andra lösningar vi kan hjälpa dig med