Hopp til hovedinnhold

Fakturering av faser i Visma.net Project Management

I Visma.net Project Management finns nu möjlighet att skapa en faktura per fas, inklusive alla fakturerbara poster kopplade till den fasen.

Öppna menyn, klicka på Skapa faktura och välj fas/faser som ska inkluderas i din faktura.

Välj sedan vilka faser du vill ska faktureras (OBS! Även underfaser kommer att faktureras tillsammans med huvudfasen)